Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2019 13:38:46
Předmět Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Vážení,

zadavatel Město Mariánské Lázně uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 3 k veřejné zakázce "Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních". Touto dodatečnou informací se zodpovídají obdržené dotazy/žádosti o vysvětlení, dochází k doplnění zadávací dokumentace o nový výkaz výměr k ocenění (doplněný o chybějící položky) a zároveň se prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se mění na: 18. 2. 2019 do 10:00 hod.

Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení použili doplněný výkaz výměr k ocenění. Původní výkaz výměr je na profilu zadavatele nyní označen slovem "NEVYPLŇOVAT".


S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
administrátor veřejné zakázky


Přílohy:
Dodatečná informace č. 3
Nový výkaz výměr k ocenění


Přílohy
- Dodatečná informace č. 3 ZSML.pdf (442.65 KB)
- ZS-ML-Rozpočet k ocenění-DOPLNĚNÝ.XLS (238.50 KB)