Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 12:22:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Město Mariánské Lázně, jako veřejný zadavatel veřejné zakázky, Vás vyzývá k podání nabídky na služby, jejichž předmětem je vypracování komplexní projektové dokumentace pro realizaci stavby Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
administrátor veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy_ PD_signed.pdf (184.01 KB)