Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy střechy pavilonu B domova pro seniory, Mariánské
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace [IČO: 00575143]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2014 15:33:25
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky na úpravu střechy na objektu DPS - předpokládaná hodnota VZMR: 990 tis. Kč bez DPH