Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Dům Chopin – rekonstrukce objektu - PD VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. srpen 2016
„ZŠ JIH – vyvážení otopné soustavy“ VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19. srpen 2016
MŠ Skalníkova – chlazení VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19. srpen 2016
ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. srpen 2016
Rozšíření parkovacích ploch Panská pole II. etapa VZ malého rozsahu Hodnocení 4. srpen 2016
Soutěž o návrh „Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh“ nadlimitní Vyhodnoceno 10. únor 2016
Následný atest dlouhodobého řízení ISVS VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27. červen 2014
všechny zakázky