Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, 1. etapa - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 05.01.2024 09:00
Správa nemovitostí pro město Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2023 20.11.2023 09:00
Studie proveditelnosti – optimalizace kontejnerových stání Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2023 18.10.2023 13:00
On-line kampaň „Let's meet Mariánské Lázně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2023 06.10.2023 12:00
Rekonstrukce Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně - PD
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2023 11.10.2023 09:00
Řešení prostoru ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně – PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2023 23.08.2023 09:00
Odpadové nádoby 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2023 31.01.2023 12:00
Sezónní pronájem vánoční výzdoby po dobu 3 let
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 30.08.2022 12:00
Malý nákladní vůz a nosič nástaveb
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 16.05.2022 12:00
Odpadové nádoby 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2021 05.01.2022 12:15
Svodidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 07.09.2021 12:00
Traktorová sekačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2021 30.04.2021 12:00
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 12.08.2019 12:00
Výměnná splachovací nástavba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2019 23.05.2019 12:00
Údržba zeleně 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 23.04.2019 12:00
všechny zakázky