Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům Chopin – rekonstrukce objektu - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2016 26.09.2016 09:00
MŠ Skalníkova – chlazení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2016 12.09.2016 09:00
„ZŠ JIH – vyvážení otopné soustavy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2016 02.09.2016 09:00
ZŠ Úšovice – rekonstrukce školních dílen
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2016 05.09.2016 09:00
Soutěž o návrh „Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh“
nadlimitní Vyhodnoceno 10.02.2016 10.05.2016 14:00
Následný atest dlouhodobého řízení ISVS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2014 16.07.2014 12:00
všechny zakázky