Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 05.02.2019 12:00
Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních – dodávka nábytku a pomůcek
podlimitní Hodnocení 19.12.2018 21.01.2019 09:00
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních
podlimitní Příjem nabídek 12.12.2018 29.01.2019 09:00
Napojení obchodní zóny na ul. Husova, Mariánské Lázně - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2018 07.11.2018 10:00
Rekonstrukce vily LIL - částečné odvhlčení objektu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2018 30.11.2018 00:00
Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2018 10.09.2018 09:00
Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně
podlimitní Hodnocení 08.08.2018 27.08.2018 13:00
Posypová sůl 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2018 21.08.2018 12:00
Výměna svodidlových pásů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 17.08.2018 12:00
Traktor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2018 13.08.2018 12:00
Přístavba nářaďovny tělocvičny ZŠ Úšovice, Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2018 18.07.2018 13:00
Hákový nosič kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2018 16.07.2018 12:00
Budova radnice - Doplnění podkladů před zpracováním projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2018 30.05.2018 10:00
Údržba zeleně 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2018 23.04.2018 12:00
Pojištění odpovědnosti pro město Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2018 23.03.2018 12:00
všechny zakázky