Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Mariánské Lázně – Drmoul – PD studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 11.10.2021 09:00
Svodidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 07.09.2021 12:00
Přestavba objektu Taormina na bytový dům – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2021 17.09.2021 09:00
Dodávka a výměna nákladního výtahu Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně u kuchyně v budově B
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2021 20.08.2021 09:00
Oprava mlatových ploch poškozených vichřicí - Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 26.07.2021 10:00
Traktorová sekačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2021 30.04.2021 12:00
Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 19.04.2021 13:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
podlimitní Hodnocení 17.10.2020 19.11.2020 09:00
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
nadlimitní Vyhodnoceno 03.09.2020 20.10.2020 09:00
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 12.08.2019 12:00
Výměnná splachovací nástavba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2019 23.05.2019 12:00
Údržba zeleně 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 23.04.2019 12:00
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2019 22.02.2019 12:00
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2019 05.02.2019 12:00
Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2018 10.09.2018 09:00
všechny zakázky