Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2020 20.04.2020 09:00
Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2020 06.04.2020 10:00
Program regenerace Městské památkové rezervace Mariánské Lázně 2021–2030
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2020 06.04.2020 09:00
Dům Chopin - rekonstrukce objektu - 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 16.04.2020 10:00
Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2020 23.03.2020 09:00
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2020 12.05.2020 10:00
Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
podlimitní Vyhodnoceno 13.02.2020 09.03.2020 10:00
Zajištění diagnostiky stavu mostu nad železniční tratí Mariánské Lázně – Karlovy Vary ul. Husova
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2020 28.02.2020 10:00
Oprava chodníku podél Úšovického potoka - úsek Anglická - Dobrovského
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2020 19.02.2020 10:00
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 12.08.2019 12:00
Výměnná splachovací nástavba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2019 23.05.2019 12:00
Údržba zeleně 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 23.04.2019 12:00
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2019 22.02.2019 12:00
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2019 05.02.2019 12:00
Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2018 10.09.2018 09:00
všechny zakázky