Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mariánské Lázně - údržba městské zeleně 2023-2027 - obvod I.B
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 18.04.2023 10:00
Mariánské Lázně - údržba městské zeleně 2023-2027 - obvod I.A
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2023 18.04.2023 10:00
Dům Chopin – rekonstrukce objektu – vybavení – 1. etapa - mobiliář
podlimitní Vyhodnoceno 24.02.2023 15.03.2023 09:00
Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
podlimitní Hodnocení 15.02.2023 17.03.2023 09:00
Správa, provoz a údržba veřejného pohřebiště a smuteční obřadní síně a údržba zeleně v areálu městského hřbitova v Mariánských Lázních
podlimitní Vyhodnoceno 10.02.2023 28.02.2023 09:00
Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně - výměna lůžkového evakuačního výtahu v budově A
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2023 10.03.2023 09:00
Nákup tří nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu města Mariánské Lázně
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 10.02.2023 09:00
Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum – úprava místnosti 1.03. na sklad
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2023 30.01.2023 09:00
Odpadové nádoby 2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2023 31.01.2023 12:00
Automatická meteorologická stanice pro vnitřní území města Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2022 03.01.2023 09:00
Sezónní pronájem vánoční výzdoby po dobu 3 let
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 30.08.2022 12:00
Malý nákladní vůz a nosič nástaveb
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2022 16.05.2022 12:00
Revitalizace protihlukové stěny ul. Plzeňská v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2022 23.02.2022 13:00
Odpadové nádoby 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2021 05.01.2022 12:15
Svodidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2021 07.09.2021 12:00
všechny zakázky