Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vily LIL - částečné odvlhčení objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 02.10.2018 10:00
Demolice objektu - U Nemocnice, č.p. 107, na st.p.č. 204, k. ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2018 26.09.2018 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2018 03.09.2018 09:00
Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 10.09.2018 09:00
Stěhování městského úřadu
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.08.2018 07.09.2018 09:00
Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně
podlimitní Hodnocení 08.08.2018 27.08.2018 13:00
Posypová sůl 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2018 21.08.2018 12:00
Výměna svodidlových pásů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 17.08.2018 12:00
Traktor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2018 13.08.2018 12:00
Přístavba nářaďovny tělocvičny ZŠ Úšovice, Školní náměstí 472, 353 01 Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.06.2018 18.07.2018 13:00
Hákový nosič kontejnerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2018 16.07.2018 12:00
Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2018 25.06.2018 09:00
Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních
podlimitní Hodnocení 12.06.2018 18.07.2018 09:00
Cyklomagistrála Mariánské Lázně – I. etapa – cyklopruhy a obnova vodorovného dopravního značení 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2018 06.06.2018 13:00
Budova radnice - Doplnění podkladů před zpracováním projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2018 30.05.2018 10:00
všechny zakázky