Veřejné zakázky města Mariánské Lázně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Mariánské Lázně.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vánoční výzdoba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 12.08.2019 12:00
Informačně orientační dopravní značení města
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 17.07.2019 09:00
Domov pro seniory Mariánské Lázně - centrální koupelna 5. NP a nová bytová jednotka 6. NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2019 16.07.2019 09:00
Opravy místních komunikací tryskovou metodou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Nájem nebytových prostor
podlimitní Hodnocení 19.06.2019 08.07.2019 09:00
Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2019 25.06.2019 09:00
Chodník Na Voře – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 09.07.2019 09:00
Seč bylinných společenstev – 4 lokality v intravilánu města Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 10:00
Oprava chodníků ulic Žižkova a Libušina v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2019 14.06.2019 10:00
Oprava asfaltových a dlážděných chodníků v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2019 10.06.2019 10:00
Parkourové hřiště Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2019 04.06.2019 10:00
Výměnná splachovací nástavba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2019 23.05.2019 12:00
Údržba zeleně 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 23.04.2019 12:00
Hydroizolace spodní stavby objektu Městské knihovny Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 27.03.2019 10:00
Odpadové nádoby 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2019 22.02.2019 12:00
všechny zakázky