Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 28.04.2021 09:00
Vybavení odborných učeben na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 26.04.2021 09:00
Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 21.04.2021 09:00
Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 19.04.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016