Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 28.04.2021 09:00
Vybavení odborných učeben na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 26.04.2021 09:00
Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2021 21.04.2021 09:00
Likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích města Mariánské Lázně 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 19.04.2021 13:00
Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2021 07.04.2021 09:00
Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 07.04.2021 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
podlimitní Hodnocení 17.10.2020 19.11.2020 09:00
Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny- severní strana
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2020 30.11.2020 09:00
Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 19.10.2020 10:00
Nákup ICT techniky pro realizaci distanční výuky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 09.10.2020 15:00
Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
nadlimitní Vyhodnoceno 03.09.2020 20.10.2020 09:00
Pěstební opatření na stávajících dřevinách a dosadby dřevin v areálu Boheminium Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 14.09.2020 10:00
Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 17.08.2020 09:00
Dodávka a montáž sportovní podlahy do tělocvičny ZŠ JIH Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2020 04.08.2020 09:00
Oprava chodníku - mlatový povrch - úsek Anglická-Dobrovského
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 02.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››