Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ul. Hlavní - světelná křižovatka - Česká pošta, 1. etapa - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 05.01.2024 09:00
Správa nemovitostí pro město Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2023 20.11.2023 09:00
Zpravodaj města Mariánské Lázně na období 12/2023-12/2025
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2023 06.11.2023 09:00
Víceúčelové hřiště Hamrníky, Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2023 23.10.2023 10:00
Studie proveditelnosti – optimalizace kontejnerových stání Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2023 18.10.2023 13:00
On-line kampaň „Let's meet Mariánské Lázně"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2023 06.10.2023 12:00
Rekonstrukce Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou Mariánské Lázně - PD
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2023 11.10.2023 09:00
Dosadby trvalek do štěrkových záhonů Mariánské Lázně 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2023 11.09.2023 10:00
Řešení prostoru ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně – PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2023 23.08.2023 09:00
Opravy místních komunikací v Mariánských Lázních - II. etapa
podlimitní Zadáno 20.07.2023 21.08.2023 09:00
Místní energetická koncepce města Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 02.08.2023 09:00
Oprava chodníků v Mariánských Lázních
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 22.06.2023 09:00
Oprava povrchu venkovního basketbalového hřiště TJ SLOVAN Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 20.06.2023 09:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu města Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 12.06.2023 09:00
Chodník, Tepelská ul., Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 29.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››