Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 676
Systémové číslo: P24V00000047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.06.2024
Nabídku podat do: 08.07.2024 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Město Mariánské Lázně a společnost CHEVAK Cheb, a.s., jako společní zadavatelé veřejné zakázky, touto výzvou vyzývají neomezený počet dodavatelů k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce, které spočívají v rekonstrukci komunikace Hlavní třída, Mariánské Lázně.

Předmět veřejné zakázky sestává ze dvou částí.
Předmětem první části jsou stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Hlavní třída, kde součástí úpravy je výměna povrchu vozovky a všech jejích konstrukčních vrstev, včetně sanace zemní pláně. Bližší specifikace této části je uvedena v projektové dokumentaci s názvem „Stavební úprava ul. Hlavní třída Mariánské Lázně, zpracované projekční kanceláří BAU-projekt spol. s r.o., IČO 45539103 v 2/2024.
Předmětem druhé části je oprava vodovodů v komunikaci Hlavní třída a zrušení a přepojení nepotřebných vodovodních řadů v chodníku v ulici Hlavní třída. Bližší specifikace této části je uvedena v projektové dokumentaci s názvem „Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída – 1.etapa“ zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o., IČO 46964371.

Veřejná zakázka bude zadávána v souladu s § 7 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o společném zadávání a za tímto účelem byla uzavřena mezi oběma zadavateli smlouva o společném postupu zadavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, která je přílohou zadávací dokumentace. Ze smlouvy o společném postupu zadavatelů vyplývá, že osobou pověřenou vystupovat za sdružené zadavatele navenek vůči třetím osobám je zadavatel č. 1. Tento zadavatel bude celé zadávací řízení řídit a organizovat, prostřednictvím svého profilu a svých elektronických nástrojů.

Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky s tím, že na každou část předmětu veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o dílo se zadavatelem č. 1 a se zadavatelem č. 2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Město Mariánské Lázně
 • IČO: 00254061
 • Poštovní adresa:
  Ruská 155
  Mariánské Lázně
  353 01
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051181

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muml.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy