Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2018 13:42:55
Předmět Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí

Vážení,
město Mariánské Lázně oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí, a to z důvodu že po posouzení nabídek nezbyla žádná nabídka.

Do výběrového řízení byly podány dvě nabídky, obě nabídky byly komisí při posuzování nabídek z výběrového řízení vyřazeny z důvodu nesplnění technické kvalifikace požadované zadavatelem; usnesením č. RM/497/18 ze dne 18.09.2018 zadavatel oba uchazeče z výběrového řízení vyloučil a veřejnou zakázku zrušil.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně


Přílohy
- Oznámení_o_ZRUŠENÍ_výběrového_řízení_Informační značení ML .pdf (617.28 KB)
- RM-497-18_usnesení_ze dne 18.09.2018_Zrušení VZ_Vybudování nového informačního značení města Mariánské Lázně a okolí.pdf (260.76 KB)