Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a výměna zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2019 14:14:05
Předmět Výzva

Vážení,

město Mariánské Lázně, veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které spočívají v dodávce a výměně zavážecí plošiny na dekorace v Městském divadle Mariánské Lázně, Třebízského 106/1, parcela st. 57, k.ú. Mariánské Lázně, včetně všech doprovodných prací nutných pro řádnou realizaci výměny.
Požadovaná nosnost plošiny je min. 1000 kg. Plošina bude opatřena odnímatelným zábradlím pro možnost opření dekorací a bude ji možné ovládat z dolní i horní stanice. Plošinu bude možné zastavit v libovolné poloze mezi spodní a horní stanicí.
Dále bude součástí veřejné zakázky zateplení stávajících vrat u plošiny.
Další požadavky na plošinu jsou obsaženy v zadávací dokumentaci nazvané „Městské divadlo, zavážecí plošina dekorací, technické a bezpečnostní podmínky“ z 04/2019.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_Divadlo ML_Dodávka a výměna zavážecí plošiny.pdf (187.09 KB)