Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2019 13:07:41
Předmět Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ_Uveřejnění výzvy k podání nabídky

Vážení,

město Mariánské Lázně Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby, které spočívají v pronájem vhodných nebytových prostor za účelem provozu Městského úřadu v Mariánských Lázních, respektive jeho části s tím, že pronajaté prostory budou sloužit jako kanceláře a prostory pro skladování dokumentů.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ.pdf (189.30 KB)