Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nájem nebytových prostor_2. ZPŘ
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2019 12:01:59
Předmět Oznámení o ZRUŠENÍ zadávacího řízení

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s bodem 23. výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele oznámení zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na služby v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Nájem nebytových prostor“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu, že do zadávacího řízení byla podaná jedna nabídka a účastník byl ze zadávacího řízení vyloučen.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- Oznámení_o_ZRUŠENÍ_zadávacího_řízení_Nájem nebyt. prostor_2. ZŘ .pdf (113.16 KB)
- RM_Usnesení č. RM-474-19 ze dne 24.09.2019_Vyloučení AMBASSADOR_Zrušení_Nájem nebyt. prostor_2. ZŘ .pdf (252.06 KB)