Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2020 10:00:45
Předmět Výzva k podání nabídky na stavební práce

Vážení,

město Mariánské Lázně, veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejímž předmětem je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily vč. příjezdových komunikací, nových chodníků a oprava stávajících komunikací s asfaltovým povrchem a chodníků s povrchem z betonové dlažby. V souvislosti s tím bude provedena regenerace vybraných zatravněných ploch a výsadba zeleně. Také budou přemístěny vybrané stávající stožáry veřejného osvětlení. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_Parkovací místa_rozšíření_sídliště Plzeňská_2020.pdf (209.07 KB)