Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 15:56:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s informací uvedenou v úvodu výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele "Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně".
Další informace naleznete v příloze.

Za nedostatek se omlouváme.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Dodatečná informace č. 1_Parkovací místa-rozšíření_sídliště Plzeňská.pdf (105.20 KB)
- ZD_Dodatečná inf. č. 1_Soupis prací_final_aktualizace 16.3.2020.xls (94.00 KB)