Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.04.2020 18:28:10
Předmět Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s bodem 21. výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele oznámení o výsledku výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky: Regenerace sídliště Plzeňská parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice Mariánské Lázně.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- Oznámení_o_výběru_nejvýhodnější_nabídky_Parkovací místa_rozšíření_sídliště Plzeňská_vč. usnesení RM.pdf (1.24 MB)