Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2020 19:36:31
Předmět Výzva

Vážení,

město Mariánské Lázně, veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které spočívají v provedení akustických úprav a v rekonstrukci osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459.
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_ZŠ JIH_tělocvična_akustika, osvětlení_E-ZAK.pdf (182.99 KB)