Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2020 19:21:10
Předmět Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci (výkazu výměr)

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s výzvou k podání nabídky, bodem č. 16.4 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459.
Dodatečná informace upřesňuje zadávací podmínky – upravuje text ve výkazu výměr akustické části k ocenění (úprava se týká pouze pol. č. 2, kdy tato položka obsahuje malbu SDK konstrukce).
Další informace naleznete v příloze.

Za nedostatek se omlouváme.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Dodatečná informace č. 1_ZŠ JIH_tělocvična_akustika, osvětlení.pdf (310.53 KB)