Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dům Chopin - rekonstrukce objektu - 1. etapa
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2020 14:36:10
Předmět Dodatečná informace č. 8-vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 14. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ke které na svém profilu zadavatele uveřejňuje odpovědi v dokumentu Dodatečná informace č. 8-vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace žádáme dodavatele o zvýšení pozornosti při použití správného výkazu výměr k ocenění.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace č. 8_Rekonstrukce domu Chopin - I. etapa_signed.pdf (101.11 KB)