Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2020 13:07:50
Předmět Oznámení_o_výběru_nejvýhodnější_nabídky_ZŠ JIH_tělocvična_akustika, osvětlení

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s bodem 21. výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459.

S pozdravem

Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky

Příloha
Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provedení akustických úprav a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459


Přílohy
- Oznámení_o_výběru_nejvýhodnější_nabídky_ZŠ JIH_tělocvična_akustika, osvětlení.pdf (126.12 KB)