Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2020 10:21:13
Předmět Výzva

Vážení,

město Mariánské Lázně, veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, které spočívají ve výstavbě nového chodníku podél ulice U Nemocnice v Mariánských Lázních.
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_Chodník_ul. U Nemocnice.pdf (183.56 KB)