Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a montáž sportovní podlahy do tělocvičny ZŠ JIH Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 14:25:34
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dodávka a montáž sportovní podlahy do tělocvičny ZŠ JIH Mariánské Lázně".

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz. Výzva k podání nabídky je přílohou.

Věříme, že Vás veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_ Výzva Podlaha tělocvična ZŠ JIH_signed.pdf (143.30 KB)