Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2020 12:41:55
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku "Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul-Chodová Planá".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna zde: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

S podzravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_cyklotrasa Chodovka.pdf (143.25 KB)