Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2020 14:24:16
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázn

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s bodem 21. výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice Mariánské Lázně.

S pozdravem

Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- Oznámení_o_výběru_nejvýhodnější_nabídky_Chodník_ul. U Nemocnice.pdf (124.81 KB)
- Zpráva_o_hodnocení_nabídek_Pargraf 119_Chodník_ul. U Nemocnice.pdf (135.80 KB)