Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Drmoul – Chodová Planá
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2020 13:25:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 1, na základě které je do zadávací dokumentace přidána situační mapa předmětu veřejné zakázky. Dodatečná informace a situační mapa jsou přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1_cyklostrasa Chodovka.pdf (123.46 KB)
- sitace cyklotrasa.pdf (1.10 MB)