Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2020 12:38:15
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - změna návrhu Smlouvy o dílo

Vážení dodavatelé,

zadavatel uveřejňuje na svém profilu upravený návrh smlouvy o dílo. Při zpracování nabídky použijte tento opravený návrh.

Vysvětlení zadávací dokumentace, které upozorňuje na tuto změnu, je přílohou zprávy.

S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_NDL_Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD_II.pdf (115.63 KB)