Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup ICT techniky pro realizaci distanční výuky
Odesílatel Jana Sedláková
Organizace odesílatele Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace [IČO: 47723505]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2020 10:08:54
Předmět Zadávací dokumentace - výzva k podání nabídky

Dle usnesení vlády č. 845 ze dne 17.8.2020 zadáváme veřejnou zakázku na nákup ICT techniky pro zajištění distančního vzdělávání.