Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2020 15:20:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

město Mariánské Lázně, veřejný zadavatel, Vás vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, které spočívají ve vyhotovení komplexní projektové dokumentace a autorského dozoru po dobu realizace stavby na akci: Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD.
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.
Věříme, že o tuto veřejnou zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Výzva_Rekonstrukce_BD Hlavní 314 - PD.pdf (215.23 KB)
- ZD_Výzva_Příloha_Technická část_INFO.pdf (146.38 KB)