Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 11:01:08
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 30. 9. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi k dotazům dodavatele jsou uveřejněny v dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", který je také přílohou této zprávy.
S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_NDL_Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD_signed.pdf (154.87 KB)