Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 15:24:37
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 30. 9. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď k dotazu dodavatele je uveřejněna v dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3" na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace je také přílohou této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3_NDL_Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD_signed.pdf (120.58 KB)