Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 15:30:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 2. 10. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď k dotazu dodavatele je uveřejněna v dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4" na profilu zadavatele.
Tímto Vysvětlením zadávací dokumentace se mění také termín pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace je také přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4_NDL_Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD_signed.pdf (124.97 KB)