Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních - PD
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2020 09:40:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 7. 10. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď k dotazu dodavatele je uveřejněna v dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5" na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace je také přílohou této zprávy.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5_NDL_Rekonstrukce budovy radnice v Mariánských Lázních_signed - PD.pdf (132.91 KB)