Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2020 15:13:52
Předmět Dodatečná informace č. 1 – Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s výzvou k podání nabídky, bodem č. 16.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD.
Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje na základě žádosti dotazujícího dodavatele.

Další informace naleznete v příloze.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Dodatečná informace č. 1_BD Hlavní 314 - PD.pdf (140.63 KB)