Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny- severní strana
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2020 13:34:54
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny - severní strana".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https:// zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

Přílohou zprávy je Výzva k podání nabídky.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Hydroizolace spodní stavby objektu městské knihovny_severní strana_signed.pdf (168.59 KB)