Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2020 13:52:09
Předmět Dodatečná informace č. 1 – ZPŘ Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s výzvou k podání nabídky, bodem č. 16.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních.
Dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje na základě žádosti dotazujícího dodavatele.

Další informace naleznete v příloze.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Dodat. info. č. 1_Rek. VO v ML_23.10.2020.pdf (464.71 KB)