Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2020 14:48:06
Předmět Dodatečná informace č. 4 – ZPŘ Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s výzvou k podání nabídky, bodem č. 16.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Dodatečnou informaci č. 4 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních.
Dodatečnou informaci č. 4 k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje na základě žádosti dotazujícího dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 11.11.2020.

Další informace naleznete v příloze.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- ZD_Dodat. info. č. 4_Rek. VO v ML.pdf (1.08 MB)
- ZD_Povinné technické parametry_Rek. VO a nové infrastruktury v ML_02.11.2020.xlsx (199.71 KB)