Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2020 15:36:26
Předmět Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD

Vážení,
město Mariánské Lázně, v souladu s bodem 21. výzvy k podání nabídky, uveřejňuje na svém profilu zadavatele Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce bytového domu Hlavní 314, Mariánské Lázně – PD.

S pozdravem

Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- RM_Usnesení RM-543-20_Výběr dodavatele.pdf (161.47 KB)
- Oznámení_o_výběru_nejvýhodnější_nabídky_BD Hlavní 314 - PD.pdf (150.25 KB)