Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2021 15:53:06
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy", jejímž předmětem je výměna palubové podlahy v tělocvičně sportovní haly v Mariánských Lázních, nacházející se na adrese: Tyršova 648/19a, 353 01 Mariánské Lázně.

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás tato veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci.

S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva k podání nabídky_sportovní podlaha_SMS (002).pdf (171.46 KB)