Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava místních komunikací v Mariánských Lázních
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2021 09:39:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně tímto zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební práce - oprava místních komunikací v Mariánských Lázních.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás tato zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumetnací.


S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_Oprava komunikací ML.pdf (165.44 KB)