Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních
Odesílatel Eva Fenigová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 13:18:11
Předmět Oznámení_o_ZRUŠENÍ_zadávacího_řízení_Rek. VO v ML

Vážení,
město Mariánské Lázně ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních“ “, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení viz příloha.

S pozdravem
Město Mariánské Lázně
Eva Fenigová
referentka – veřejné zakázky


Přílohy
- Oznámení_o_ZRUŠENÍ_zadávacího_řízení_Rek. VO v ML .pdf (195.33 KB)