Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hala Mariánské Lázně - výměna palubové podlahy
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2021 09:05:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 29. 3. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele a je přílohou této zprávy.

Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení termínu pro podání nabídek, který tímto zadavatel prodlužuje do 7. 4 .2021 do 10:00 hod.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace č_2.pdf (139.11 KB)