Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 08:56:53
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku "Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že projevíte o zakázku zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_ZŠ Vítězství.pdf (220.20 KB)