Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vybavení odborných učeben na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 11:50:42
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku "Vybavení odborných učeben na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že projevíte o zakázku zájem a podáte nabídku v souladu se zadávacími podmínkami.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_ZŠ Úšovice.pdf (220.21 KB)