Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava chodníků v Mariánských Lázních
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 13:32:04
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně zahajuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, a to na stavební práce, které spočívají v opravě chodníků v Mariánských Lázních.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás tato zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.


S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva_Oprava chodníků Mariánské Lázně_2021.pdf (169.12 KB)