Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce klimatizace v městském bazénu v Mariánských Lázních
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 08:19:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

zadavatel Město Mariánské Lázně uveřejňuje na svém profilu zadavatele zadávací řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce klimatizace v Městském bazénu v Mariánských Lázních".

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz.

Věříme, že Vás veřejná zakázka zaujme a podáte nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- ZD_Výzva k podání nabídky_klimatizace_bazén.pdf (179.88 KB)