Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Traktorová sekačka
Odesílatel Gabriela Petrášková
Organizace odesílatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. [IČO: 25213261]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 09:57:04
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášenou veřejnou zakázku vedenou pod názvem Traktorová sekačka.