Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2021 09:58:24
Předmět Prodloužení termínu pro podání nabídek

Vážení dodavelé,

zadavatel Vás tímto informuje, že lhůta pro podání nabídek bude prodloužena do 28. 4. 2021 do 11:00 hod., a to z důvodu nutných úprav Kupní smlouvy. O vložení upravené Kupní smlouvy do zadávací dokumentace bude zadavatel informovat dodatečnou informací k zadávací dokumentaci.

S pozdravem


Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací