Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2021 09:19:06
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

dne 21. 4. 2021 uveřejnil zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací, na profilu zadavatele dodatečnou informaci týkající se úpravy návrhu Kupní smlouvy a s tím související změnu termínu pro podání nabídek.
Z technických důvodů nemohla být z profilu zadavatele odeslána samostatná zpráva, která na tuto skutečnost upozorňuje, bylo možné odeslat pouze upozornění na nový dokument.
Po odstranění technické překážky Vás tedy na změnu zadávací dokumentace upozorňujeme ještě touto cestou. Dodatečná informace je také přílohou této zprávy.


S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace k ZD_úprava KS.pdf (157.27 KB)