Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 10:24:44
Předmět Vysvětlení zadávací dokumetnace

Vážení dodavatelé,

zadavatel dne 22. 4. 2021 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď zadavatele přikládá zadavatel v příloze tohoto e-mailu a zároveň uveřejňuje na profilu zadavatele.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent-veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Dodatečná informace č_1.pdf (117.76 KB)