Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odpadové nádoby 2022
Odesílatel Gabriela Petrášková
Organizace odesílatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. [IČO: 25213261]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2021 09:51:00
Předmět Výzva

"Odpadové nádoby 2022"