Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sezónní pronájem vánoční výzdoby po dobu 3 let
Odesílatel Gabriela Petrášková
Organizace odesílatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. [IČO: 25213261]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2022 09:08:07
Předmět Výzva

Sezónní pronájem vánoční výzdoby po dobu 3 let - dodávka včetně montáže, demontáže, dopravy a manipulace