Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup tří nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu města Mariánské Lázně
Odesílatel Marta Löfflerová
Organizace odesílatele Město Mariánské Lázně [IČO: 00254061]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2023 11:09:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečná informace č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 26. 1. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Text žádosti, včetně odpovědi zadavatele, je přílohou této zprávy.
Zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace, byly upraveny technické podmínky stanovené pro předmět veřejné zakázky.

S pozdravem

Bc. Marta Löfflerová
referent - veřejné zakázky
odbor investic a dotací


Přílohy
- Vysvětlení ZD_dodatečná informace č. 1 pluginhybrid.pdf (182.98 KB)